آیین امضای قرارداد استقرار شرکت های فناور سرای نوآوری تهران غرب

  • برگزارکننده: سرای نوآوری واحد تهران غرب
  • مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
  • زمان برگزاری: ۲۵ اسفند


keyboard_arrow_up