کارگاه آموزشی اصول و فنون پذیرایی ویژه پرسنل خدمات سازمان نظام پرستاری ایران

  • برگزارکننده: موسسه مطالعات جامع رستا
  • مکان برگزاری: سازمان نظام پرستاری ایران
  • زمان برگزاری: ۹ مرداد


keyboard_arrow_up