اولین نمایشگاه و همایش شتاب‌دهنده‌های آزاد

  • برگزارکننده:دانشگاه آزاد اسلامی 
  • کارگزار: موسسه مطالعات جامع رستا
  • مکان برگزاری: نمایشگاه دائمی اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی
  • زمان برگزاری:۲ بهمن


keyboard_arrow_up