تشریفات کارگاه قراردادهای طرح و ساخت EPC صنعتی و عمرانی

  • برگزارکننده: موسسه سروش
  • مکان برگزاری: هتل المپیک
  • زمان برگزاری:۱۷ و ۱۸ آبان ماه


keyboard_arrow_up