دومین همایش برندسازی شهرها با تاکید بر گردشگری شهر تهران

  • برگزارکننده: موسسه مطالعات جامع رستا و دانشگاه علمی کاربردی واحد سیاحان
  • مکان برگزاری: فرهنگسرای اندیشه
  • زمان برگزاری: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸


keyboard_arrow_up