نخستین رویداد رادار

  • برگزارکننده: شرکت فناپ
  • مکان برگزاری: دانشگاه خاتم
  • زمان برگزاری: ۲۳ مهر ماه


keyboard_arrow_up