همایش حکمت اسلامی و تعالی علوم اقتصادی

  • برگزارکننده: موسسه مطالعات جامع رستا
  • مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
  • زمان برگزاری: ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۰


keyboard_arrow_up