همایش گردشگری تولید و اشتغال

  • برگزارکننده: دانشگاه علمی کاربردی واحد ۳۳ تهران
  • مکان برگزاری: سالن همایش های دانشگاه علمی کاربردی واحد ۳۳ تهران
  • زمان برگزاری: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶


keyboard_arrow_up