رستا، همیشه به دنبال دعوت به همکاری از افراد خلاق و توانمند است. اگر شما نیز، مستقل از رشته و مقطع تحصیلی، تمایل دارید تا خلاقیت و توانایی های خود را در مسیر اجرای رویدادها کانالیزه کرده و به کار گیرید، دعوت ما به همکاری را پذیرفته و با پر کردن فرم دعوت به همکاری در محورهای مد نظر خود، اعلام آمادگی نمایید.

  • Accepted file types: pdf, Max. file size: 2 MB.

*تکمیل فرم همکاری برای موسسه مطالعات جامع رستا تعهدی ایجاد نمی کند.

keyboard_arrow_up