کارگاه آموزشی آداب و معاشرت و اصول و فنون پذیرایی شرکت های وب

  • برگزارکننده: موسسه مطالعات جامع رستا
  • مکان برگزاری: پارک علم و فناوری فردا
  • زمان برگزاری: ۱۵ دی لغایت۲۷ اسفند


keyboard_arrow_up