کارگاه مدیریت تشریفات و پذیرایی

  • برگزارکننده: موسسه مطالعات جامع رستا
  • مکان برگزاری: هتل پارسیان آزادی
  • زمان برگزاری: ۱۲،۱۳،۱۴ تیر ۱۳۹۸


keyboard_arrow_up