کمپ تابستانه دانش آموزی سرای نوآوری

  • برگزارکننده: سرای نوآوری واحد تهران غرب
  • مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
  • زمان برگزاری: تابستان ۱۴۰۰


keyboard_arrow_up