عنوان دوره: دوره آموزشی آداب و معاشرت و اصول و فنون پذیرایی

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۹/۰۴

مدت زمان دوره: ۴ ساعت

برگزار کننده: موسسه مطالعات جامع رستا

محل برگزاری: به صورت مجازی

لیست شرکت کنندگان:

۱ امیرمهدی آذری قاضیانی
۲ آرمینه وهابی
۳ مائده طلیمی
۴ ریحانه هراتی
۵ علی فراست
۶ شاهرخ بابایی
۷ سمیرا گودرزنژاد
۸ سارا علی یاری
۹ حانیه امیدی
۱۰ نینوش سلیلی
۱۱ فاطمه اللّه مرادزاده
۱۲ مرضیه سادات خلدی
۱۳ حسن نودهی
۱۴ رقیه امامی تبار
۱۵ یاسارال فرنوشی
۱۶ عقیق خرسندیان
keyboard_arrow_up