عنوان دوره: دوره آموزشی اصول و فنون پذیرایی

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ لغایت ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

مدت زمان دوره: ۸ ساعت

برگزار کننده: موسسه مطالعات جامع رستا

محل برگزاری: شرکت پدیده شیمی غرب

لیست شرکت کنندگان:

ردیف نام و نام خانوادگی
۱ احسان گلستانی نیک
۲ محسن نیک آئین کنجین
۳ امیر مندگار
۴ جواد جباری
۵ علی اکبر قاسمی
۶ محمد خورسند میرمحله
۷ محمود منوچهر
۸ مهدی خوش نشین
keyboard_arrow_up