عنوان دوره: دوره آموزشی آداب و معاشرت و اصول و فنون پذیرایی

تاریخ برگزاری:۱۴۰۱/۱۲/۰۴

مدت زمان دوره: ۸ ساعت

برگزار کننده: موسسه مطالعات جامع رستا

محل برگزاری: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

لیست شرکت کنندگان:

ردیف نام و نام خانوادگی
۱ حمید حرفه
۲ یعقوب پیری
۳ حمید نیازی
۴ محمد ساحلی
۵ احمد کامیابی
۶ محمد عابدی
۷ شهرام شهبازی
۸ سید عزیز صفوی
۹ داود دلیری
۱۰ حسن قره قاش
۱۱ هادی موسی پور
۱۲ سیدحسین میرهاشمی
۱۳ روح ا…  انور ثمرین
۱۴ اکبر صفری
۱۵ امین اکبرخواه
۱۶ مهدی حسن زاده
۱۷ شهرام بیارش
۱۸ داود نوروزی
۱۹ حسین فردوسی
۲۰ عظیم  نورپور
۲۱ سید حامد  صفوی
۲۲ ابراهیم  باقری
۲۳ امیر ارسلان بابایی
۲۴ حمیدرضا فارسیجانی
۲۵ ابراهیم رضایی
۲۶ محسن لطفی
۲۷ اسماعیل امینی
۲۸ حسین اسرافیلی
۲۹ امیر خسرو مهری
keyboard_arrow_up