• برگزارکننده: سرای نوآوری واحد تهران غرب
  • مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
  • زمان برگزاری: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰


keyboard_arrow_up