عنوان دوره: دوره آموزشی ادویه شناسی و ترکیب ادویه ها

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸

مدت زمان دوره: ۴ ساعت

برگزار کننده: موسسه مطالعات جامع رستا

محل برگزاری: موسسه مطالعات جامع رستا

لیست شرکت کنندگان:

ردیف نام و نام خانوادگی
۱ سیده معصومه پریشی
keyboard_arrow_up