دکتر امین پیرمحمدزاده

رئیس موسسه

عرفان ناصری نژاد

مدیر داخلی

حمید هاشمی

مدیر تشریفات

رضا قره غریبی

مدیر فناوری اطلاعات

امیرحسین شعبانی

برنامه‌ریز رویداد

محمد دلیر

برنامه ریز رویداد

حانیه ساطعی

مدیر برنامه‌ریزی

نگین حسینی

برنامه‌ریز رویداد

ریحانه دیباکیا

برنامه‌ریز رویداد

سبا شیرین آبادی

برنامه‌ریز رویداد