افتتاحیه مرکز نوآوری کارستان بهارستان

  • برگزارکننده: حوزه هنری انقلاب اسلامی
  • مکان برگزاری: مرکز نوآوری کارستان بهارستان 
  • زمان برگزاری: ۳۰ آبان ۱۴۰۲


keyboard_arrow_up