تشریفات اولین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی

  • برگزارکننده: موسسه پژوهشی مدیریت مدبر
  • مکان برگزاری: دانشگاه تهران
  • زمان برگزاری: اسفند ۱۳۹۷


keyboard_arrow_up