فرم ثبت نام کارگاه آموزشی مدیریت رویداد

برای  نهایی کردن ثبت نام خود ابتدا فرم زیر را پر کرده و پس از انتقال به درگاه با پرداخت هزینه کارگاه، ثبت نام شما نهایی می گردد.

لطفا در وارد کردن اطلاعات خود دقت نمایید.