جشن رمضان دانشگاه علمی کاربردی

  • برگزارکننده: دانشگاه علمی کاربردی واحد ۱۳
  • مکان برگزاری: هتل ورزش
  • زمان برگزاری: خرداد ۱۳۹۶


keyboard_arrow_up