جشن معارفه نو دانشجویان ۱۴۰۰

  • برگزارکننده: موسسه مطالعاتی رستا
  • مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
  • زمان برگزاری: ۱۹ آبان ۱۴۰۰


keyboard_arrow_up