رویداد ملی حل مسئله با محوریت رفع چالش های کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

  • برگزارکننده: دانشگاه آزاد اسلامی
  • مکان برگزاری: سرای نوآوری واحد تهران غرب
  • زمان برگزاری: ۲ تیر


keyboard_arrow_up