ساخت مستند صنعتی کارخانجات ریسندگی ایران مرینوس

  • برگزارکننده: موسسه رستا
  • مکان برگزاری: کارخانجات ایران مرینوس
  • زمان برگزاری: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲


keyboard_arrow_up