همایش بررسی اثرات گردشگری و پیامدهای آن

  • برگزارکننده: آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر ۳۳ تهران
  • مکان برگزاری: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
  • زمان برگزاری: ۲۶ بهمن ۱۳۹۵


keyboard_arrow_up