همایش گردشگری خوراک، ابزاری برای توسعه

  • برگزارکننده: مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ تهران واحد ۲۷
  • مکان برگزاری: موزه ملی ایران
  • زمان برگزاری: ۲۲ آذر ۱۳۹۶


keyboard_arrow_up