همایش گردشگری خوراک و توسعه پایدار گردشگری

  • برگزارکننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی
  • مکان برگزاری: مرکز همایش های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
  • زمان برگزاری: ۱۵ آذر ۱۳۹۵


keyboard_arrow_up