پشتیبانی تشریفاتی و برگزاری کلاس های آموزشی مرکز آموزش تخصصی موسسه مشاوران مدیریت

  • برگزارکننده: مرکز آموزش تخصصی موسسه مشاوران مدیریت
  • مکان برگزاری: هتل آکادمی المپیک
  • زمان برگزاری:


رستا، پشتیبانی تشریفاتی و برگزاری کارگاه های:

  1.  بررسی آخرین تغییرات قوانین و مقررات مالیاتی
  2.  بررسی پر کاربرد تربن بخشنامه ها و مصوبات با اهمیت مالیات بر ارزش افزوده
  3. بررسی معاملات فصلی و اظهار نامه مالیاتی بر ارزش افزوده
  4. کارگاه اجرایی بررسی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی در نظام جدید مالیاتی
  5. بررسی اخرین تحولات رسیدگی مالیاتی در نظام جدید مالیاتی

که توسط مرکز آموزش تخصصی موسسه مشاوران مدیریت برگزار شد را داشته است.

keyboard_arrow_up