پشتیبانی تشریفاتی و برگزاری کلاس های آموزشی مرکز آموزش تخصصی موسسه مشاوران مدیریت

  • برگزارکننده: مرکز آموزش تخصصی موسسه مشاوران مدیریت
  • مکان برگزاری: هتل آکادمی المپیک
  • زمان برگزاری:


رستا، پشتیبانی تشریفاتی و برگزاری کارگاه های:

  1.  بررسی آخرین تغییرات قوانین و مقررات مالیاتی
  2.  بررسی پر کاربرد تربن بخشنامه ها و مصوبات با اهمیت مالیات بر ارزش افزوده
  3. بررسی معاملات فصلی و اظهار نامه مالیاتی بر ارزش افزوده
  4. کارگاه اجرایی بررسی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی در نظام جدید مالیاتی
  5. بررسی اخرین تحولات رسیدگی مالیاتی در نظام جدید مالیاتی

که توسط مرکز آموزش تخصصی موسسه مشاوران مدیریت برگزار شد را داشته است.