کارگاه آموزشی آداب و معاشرت ویژه پرسنل خدمات سازمان اقتصادی کوثر

  • برگزارکننده: موسسه مطالعات جامع رستا
  • مکان برگزاری: سازمان اقتصادی کوثر
  • زمان برگزاری:


keyboard_arrow_up