کارگاه آموزشی اصول و فنون پذیرایی ویژه پرسنل خدمات شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید

  • برگزارکننده: موسسه مطالعات جامع رستا
  • مکان برگزاری: شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید
  • زمان برگزاری: ۱۶ بهمن ۹۹


keyboard_arrow_up