کارگاه آموزشی مدیریت همایش

  • برگزارکننده: موسسه مطالعات جامع رستا
  • مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
  • زمان برگزاری: ۲۰ آذر ۱۳۹۸


keyboard_arrow_up