کارگاه اصول و فنون پذیرایی

  • برگزارکننده: موسسه مطالعات جامع رستا
  • مکان برگزاری: شرکت ارتباط فردا
  • زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۰۴/۱۶


keyboard_arrow_up