کارگاه آموزشی آداب و معاشرت و اصول وفنون پذیرایی و آداب رانندگان شرکت مادر تخصصی شهر های جدید

  • برگزارکننده: موسسه رستا
  • مکان برگزاری: شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید
  • زمان برگزاری: ۱۵و۲۲ دی ماه


keyboard_arrow_up