عنوان دوره: دوره آموزشی آداب و معاشرت و اصول و فنون پذیرایی

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۹/۰۴

مدت زمان دوره: ۴ ساعت

برگزار کننده: موسسه مطالعات جامع رستا

محل برگزاری: به صورت مجازی

لیست شرکت کنندگان:

۱امیرمهدی آذری قاضیانی
۲آرمینه وهابی
۳مائده طلیمی
۴ریحانه هراتی
۵علی فراست
۶شاهرخ بابایی
۷سمیرا گودرزنژاد
۸سارا علی یاری
۹حانیه امیدی
۱۰نینوش سلیلی
۱۱فاطمه اللّه مرادزاده
۱۲مرضیه سادات خلدی
۱۳حسن نودهی
۱۴رقیه امامی تبار
۱۵یاسارال فرنوشی
۱۶عقیق خرسندیان
keyboard_arrow_up