عنوان دوره: دوره آموزشی آداب و معاشرت و اصول و فنون پذیرایی

تاریخ برگزاری:۱۴۰۱/۱۰/۱۰ لغایت ۱۴۰۱/۱۰/۱۹

مدت زمان دوره: دو دوره ۸ ساعته

برگزار کننده: موسسه مطالعات جامع رستا

محل برگزاری: شرکت آسانگار پیشرو

لیست شرکت کنندگان:

ردیفنام و نام خانوادگی
۱مهسا لاسمی
۲علی نادری
۳ایرج سلطان زاده
۴توران جوادی
۵امید مبارکی
۶آیسان جربان
۷سارا امیری
۸عرفن کریمخانی
۹ولی فتحی
۱۰علی کمال پور
۱۱محمد فتحی یولقون اقاج
۱۲سمیه چگینی
۱۳آیلار مقدم
۱۴ساناز خواجویی
۱۵فرشته واحدی
۱۶وحید ابراهیم پور
keyboard_arrow_up