عنوان دوره: دوره آموزشی آداب و معاشرت و اصول و فنون پذیرایی

تاریخ برگزاری:۱۴۰۱/۱۰/۱۰ لغایت ۱۴۰۱/۱۰/۱۹

مدت زمان دوره: دو دوره ۸ ساعته

برگزار کننده: موسسه مطالعات جامع رستا

محل برگزاری: شرکت آسانگار پیشرو

لیست شرکت کنندگان:

ردیف نام و نام خانوادگی
۱ مهسا لاسمی
۲ علی نادری
۳ ایرج سلطان زاده
۴ توران جوادی
۵ امید مبارکی
۶ آیسان جربان
۷ سارا امیری
۸ عرفن کریمخانی
۹ ولی فتحی
۱۰ علی کمال پور
۱۱ محمد فتحی یولقون اقاج
۱۲ سمیه چگینی
۱۳ آیلار مقدم
۱۴ ساناز خواجویی
۱۵ فرشته واحدی
۱۶ وحید ابراهیم پور
keyboard_arrow_up