عنوان دوره: دوره آموزشی آداب و معاشرت و اصول و فنون پذیرایی

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ لغایت ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

مدت زمان دوره: ۱۶ ساعت

برگزار کننده: موسسه مطالعات جامع رستا

محل برگزاری: شرکت بازرگانی سودا کاریزما

لیست شرکت کنندگان:

ردیف نام و نام خانوادگی
۱ اسماعیل شکوری
۲ اسماعیل کرمی
۳ صادق عبدلی
۴ محمدمهدی رجب نیا
۵ سعید حشمتی
۶ امین نثاری
۷ نادر پرویزی
۸ لطف اله ولی حصاری
۹ رضا نورمحمدی گیسل
۱۰ سعید حیدری
۱۱ علی آتش مرد
۱۲ میلاد احمدی مطلق زعفانی
۱۳ محمد بهرامی آزما
۱۴ یوسف ستاری چوکتو
۱۵ بهنام بهادری خزری
۱۶ ابوالفضل  شعبان دوست ششکل
۱۷ مجید روحیان آنچه
۱۸ محمد روف عبدالله زاده
keyboard_arrow_up