عنوان دوره: دوره آموزشی اصول و فنون

تاریخ برگزاری:۱۴۰۱/۱۲/۲۷

مدت زمان دوره: ۱۲ ساعت

برگزار کننده: موسسه مطالعات جامع رستا

محل برگزاری: پارک علم و فناوری فردا

لیست شرکت کنندگان:

ردیفنام و نام خانوادگی
۱علیرضا شکربار
۲بهروز شکوری
۳عباس رنجبر خانقاه
۴محمد جهان بانی
۵بهنام آقازاده قلعه جوق
۶حسینعلی نوع پرست گوراب پسی
۷علی رنجبر خانقاه
۸علی احمدپور
۹محمد حسین سقای ملایر
۱۰محمد ازمل
۱۱زهرا ترابی فخر داود
۱۲مهلا ترابی فخر داود
۱۳مریم باقری
۱۴سجاد دولتی
۱۵زینب حسین پور خرچنگی
۱۶مهناز رجبی رستگانی
۱۷فاطمه اسماعیلی فر
۱۸راحله اکبری نوکنده
۱۹سارا رمضانیان
۲۰مریم رمضانیان
۲۱رقیه رمضانیان قاسم آباد سفلی
۲۲پرویز عیسوند
۲۳یعقوب بخشی
۲۴محسن سامانی
keyboard_arrow_up