عنوان دوره: دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و آداب معاشرت

تاریخ برگزاری:۱۴۰۱/۱۰/۱۵

مدت زمان دوره: ۸ ساعت

برگزار کننده: موسسه مطالعات جامع رستا

محل برگزاری: پارک علم و فناوری فردا

لیست شرکت کنندگان:

ردیف نام و نام خانوادگی
۱ سجاد آقاپور
۲ بهنام آقازاده قلعه جوق
۳ محمد جهان بانی
۴ علی اکبر مرادی
۵ کسرا جودکی
۶ سروش فاتحی
۷ بهزاد زیدعلی بیرانوند
۸ رضا عبدی
۹ یعقوب بخشی
۱۰ سینا شهسواری
۱۱ سجاد مولایی
۱۲ ماشاالله دربانیان
۱۳ مریم رمضانیان قاسم آباد سفلی
۱۴ مریم باقری
۱۵ مهدی صمدی شهیدلو
۱۶ حسینعلی نوع پرست گوراب پسی