عنوان دوره ها: دوره های آموزشی

  1. مدیریت رویدادها 
  2. بازاریابی هوشمند رویدادها
  3. مدیریت کنفرانس

تاریخ برگزاری:۱۴۰۲/۰۹/۱۸ لغایت ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

مدت زمان دوره: هر دوره ۸ ساعت

برگزار کننده: موسسه مطالعات جامع رستا

 

لیست شرکت کنندگان:

ردیفنام و نام خانوادگی
۱لیلا غفاریان
keyboard_arrow_up