عنوان دوره: دوره آموزشی آداب و معاشرت و اصول و فنون پذیرایی

تاریخ برگزاری:۱۴۰۱/۰۸/۱۲

مدت زمان دوره: ۸ ساعت

برگزار کننده: موسسه مطالعات جامع رستا

محل برگزاری: شرکت دارو سازی جابر ابن حیان

لیست شرکت کنندگان:

ردیف نام و نام خانوادگی
۱ محمدتقی اجلالی
۲ علی صادقی مقدم
۳ احمد بیگدلی
۴ امیر ده دلیر
۵ اسماعیل اسکندری
۶ علی سیفی آذر
۷ پدرام نیک فلاح
۸ سیداحمد مرسلی
۹ امیرحسین درزی
۱۰ رضا جمالی
۱۱ داود علیزاده
۱۲ امیرحسین ده ده
۱۳ صادق مبارکی
۱۴ رضا گودرزی
۱۵ احسان خش
۱۶ پویا دهدارپسند
۱۷ کیوان چهاردولی
۱۸ محمدرضا دژآلود
۱۹ محرمعلی سیفی
۲۰ مرتضی محمدی
۲۱ پوریا جعفرنژاده
۲۲ مجید فرامرزی
۲۳ بهنام قاسم نژاد
۲۴ مصطفی داورزنی
۲۵ مصطفی سلطان زاده
۲۶ امیر صفائی موحد
۲۷ رضا جلالی
۲۸ احمد ترکی

 

keyboard_arrow_up