عنوان دوره: دوره آموزشی آداب و معاشرت و اصول و فنون پذیرایی

تاریخ برگزاری:۱۴۰۱/۰۸/۱۲

مدت زمان دوره: ۸ ساعت

برگزار کننده: موسسه مطالعات جامع رستا

محل برگزاری: شرکت دارو سازی جابر ابن حیان

لیست شرکت کنندگان:

ردیفنام و نام خانوادگی
۱محمدتقی اجلالی
۲علی صادقی مقدم
۳احمد بیگدلی
۴امیر ده دلیر
۵اسماعیل اسکندری
۶علی سیفی آذر
۷پدرام نیک فلاح
۸سیداحمد مرسلی
۹امیرحسین درزی
۱۰رضا جمالی
۱۱داود علیزاده
۱۲امیرحسین ده ده
۱۳صادق مبارکی
۱۴رضا گودرزی
۱۵احسان خش
۱۶پویا دهدارپسند
۱۷کیوان چهاردولی
۱۸محمدرضا دژآلود
۱۹محرمعلی سیفی
۲۰مرتضی محمدی
۲۱پوریا جعفرنژاده
۲۲مجید فرامرزی
۲۳بهنام قاسم نژاد
۲۴مصطفی داورزنی
۲۵مصطفی سلطان زاده
۲۶امیر صفائی موحد
۲۷رضا جلالی
۲۸احمد ترکی

 

keyboard_arrow_up