عنوان دوره: دوره آموزشی آداب و معاشرت و اصول و فنون پذیرایی

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ لغایت ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

مدت زمان دوره: ۱۶ ساعت

برگزار کننده: موسسه مطالعات جامع رستا

محل برگزاری: شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس

لیست شرکت کنندگان:

ردیف نام
۱ سیروس رجبی گنزق
۲ علی باقری
۳ عیسی پلمه
۴ رقیه خوش کار دوله
۵ علی خالقی
۶ مهری صفری ودادی
۷ ابراهیم درفکی
۸ آوات آهنگری سارقمیش
۹ سجاد بهشتی کلش
۱۰ اصغر محمدی
۱۱ بهاء الدین پرورشی ناصر آباد
۱۲ رسول مردانی
keyboard_arrow_up