عنوان دوره: دوره آموزشی آداب و معاشرت و اصول و فنون پذیرایی

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ لغایت ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

مدت زمان دوره: ۱۶ ساعت

برگزار کننده: موسسه مطالعات جامع رستا

محل برگزاری: شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس

لیست شرکت کنندگان:

ردیفنام
۱سیروس رجبی گنزق
۲علی باقری
۳عیسی پلمه
۴رقیه خوش کار دوله
۵علی خالقی
۶مهری صفری ودادی
۷ابراهیم درفکی
۸آوات آهنگری سارقمیش
۹سجاد بهشتی کلش
۱۰اصغر محمدی
۱۱بهاء الدین پرورشی ناصر آباد
۱۲رسول مردانی
keyboard_arrow_up