عنوان دوره: دوره آموزشی آداب و معاشرت و اصول و فنون پذیرایی

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۳/۲۵لغایت۱۴۰۲/۰۴/۱۵

مدت زمان دوره: دو دوره ۸ ساعته

برگزار کننده: موسسه مطالعات جامع رستا

محل برگزاری: شرکت الکترو کویر

لیست شرکت کنندگان:

ردیفنام و نام خانوادگی
۱وحید شکری آقبلاغ
۲وحید نوروزی
۳ابوالفضل حیدری
۴حبیب بخشی
۵حسین تویسرکانی
۶محسن چگینی
۷مهدی شیرعلی پور
۸سید سعید جعفری پابندی
۹فرهاد سمنانی
۱۰نادر مرادی مزرعه نو
۱۱حجت اله کشی گر
keyboard_arrow_up