عنوان دوره: دوره آموزشی آداب و معاشرت و اصول و فنون پذیرایی

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۳/۲۵لغایت۱۴۰۲/۰۴/۱۵

مدت زمان دوره: دو دوره ۸ ساعته

برگزار کننده: موسسه مطالعات جامع رستا

محل برگزاری: شرکت الکترو کویر

لیست شرکت کنندگان:

ردیف نام و نام خانوادگی
۱ وحید شکری آقبلاغ
۲ وحید نوروزی
۳ ابوالفضل حیدری
۴ حبیب بخشی
۵ حسین تویسرکانی
۶ محسن چگینی
۷ مهدی شیرعلی پور
۸ سید سعید جعفری پابندی
۹ فرهاد سمنانی
۱۰ نادر مرادی مزرعه نو
۱۱ حجت اله کشی گر
keyboard_arrow_up