عنوان دوره: دوره آموزشی آداب معاشرت، ویژه لابی منی

تاریخ برگزاری:۱۴۰۲/۰۱/۲۸ لغایت ۱۴۰۲/۰۱/۲۹

مدت زمان دوره: ۸ ساعت

برگزار کننده: موسسه مطالعات جامع رستا

لیست شرکت کنندگان:

ردیف نام و نام خانوادگی
۱ محسن یحیی
۲ محسن مزینی
۳ حامد بیدگلی
keyboard_arrow_up