ردیف گروه اول
۱ ناصر  احمدی
۲ صادق  اکبری نسب
۳ محمد  باد پی
۴ مرتضی دولت د‌ست
۵ شهرام سلیمی
۶ سجاد شیرگیر
۷ اصغر گلستانی
۸ داود ملکی
ردیف گروه دوم
۱ عباس  اکبری
۲ جلال حسینی
۳ فیروز بشارتی
۴ ناصر حقی
۵ محمود فیضی
۶ محمد ولی اکبری
۷ رمضانعلی فلاح
۸ عباد حسینی
keyboard_arrow_up