عنوان دوره: دوره آموزشی آداب و معاشرت و اصول و فنون پذیرایی

تاریخ برگزاری:۱۴۰۱/۰۹/۲۵ لغایت ۱۴۰۱/۱۰/۲۲

مدت زمان دوره: ۱۶ ساعت

برگزار کننده: موسسه مطالعات جامع رستا

محل برگزاری: شرکت مینو

لیست شرکت کنندگان:

keyboard_arrow_up