عنوان دوره: دوره آموزشی آداب و معاشرت و اصول و فنون پذیرایی

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ لغایت ۱۴۰۱/۰۹/۰۳

مدت زمان دوره: ۱۶ ساعت

برگزار کننده: موسسه مطالعات جامع رستا

محل برگزاری: شرکت خدمات مسافرتی جهانگردی نیلگام سفر

لیست شرکت کنندگان:

 ردیفنام و نام خانوادگی
۱محمدرضا واحدی
۲زینب پور کریمی
۳فاطمه مهدوی
۴مرتضی اکبری
۵حسن زارع
۶تقی حسین علینژاد
۷فرزین جعفر زاده
۸الهه سیدی مرغکی
keyboard_arrow_up