عنوان دوره: دوره آموزشی آداب و معاشرت و اصول و فنون پذیرایی

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ لغایت ۱۴۰۱/۰۹/۰۳

مدت زمان دوره: ۱۶ ساعت

برگزار کننده: موسسه مطالعات جامع رستا

محل برگزاری: شرکت خدمات مسافرتی جهانگردی نیلگام سفر

لیست شرکت کنندگان:

 ردیف نام و نام خانوادگی
۱ محمدرضا واحدی
۲ زینب پور کریمی
۳ فاطمه مهدوی
۴ مرتضی اکبری
۵ حسن زارع
۶ تقی حسین علینژاد
۷ فرزین جعفر زاده
۸ الهه سیدی مرغکی
keyboard_arrow_up