عنوان دوره: کارگاه آموزشی مدیریت تشریفات و پذیرایی

تاریخ برگزاری:۱۴۰۲/۱۲/۰۳

مدت زمان دوره: ۸ ساعت

برگزار کننده: موسسه مطالعات جامع رستا

محل برگزاری: مرکز نوآوری تکنو سینی

لیست شرکت کنندگان:

ردیف نام و نام خانوادگی
۱ ناصر اسدی گوهر گوش
۲ امیر حسین همتی یوسف آباد
۳ آزاده مرادی فرد
۴ بهنام سلمانی
۵ بیتا جباری
۶ ثریا رحیمی
۷ نیلوفر جلینی
۸ حامد اصلانی یکتا
۹ حدیث رلفی بهنق
۱۰ معصومه خادم
۱۱ محمد علی رحمتی
۱۲ سبحان شکرانی هوشمند
۱۳ سبحان ناصری نژاد
۱۴ ملیکا سلمانی ممقانی
۱۵ طاهره کاظمی
۱۶ عرفان ناصری نژاد
۱۷ امیر حسین فوادیان
۱۸ عباس قربانزاده
۱۹ حانیه دنیانور
۲۰ ساغر مانی
۲۱ ماهان خاکسار
۲۲ متین رستمانی
۲۳ ریحانه مقیسه
۲۴ مهدی بیابانی
۲۵ مینا یزدی
keyboard_arrow_up