عنوان دوره:

دوره آموزشی آداب و معاشرت و اصول و فنون پذیرایی

دوره آموزشی هنر ارتباط موثر و اصول رانندگی حرفه ای

تاریخ برگزاری:۱۴۰۱/۱۰/۱۵ لغایت ۱۴۰۱/۱۰/۲۲

برگزار کننده: موسسه مطالعات جامع رستا

محل برگزاری: شرکت مادر تخصصی شهر های جدید

لیست شرکت کنندگان:

دوره آموزشی هنر ارتباط موثر و اصول رانندگی حرفه ای

 1. علیرضا على نقى
 2. محمد علی مختاری
 3. اژ در احمدی
 4. فرشاد خان احمدی
 5. محمد صادق ندائی
 6. شیرزاد مفاخری
 7. محمد جواد کوچکی
 8. حسین رحمانی
 9. مصطفی اسلامی
 10. بابک بیک محمدی
 11. امیر نوروزی
 12. مهدی فضل الهی
 13. پرویز محمودیان
 14. حمید رضا کاووسی
 15. مرتضی لاسمی
 16. نادر ملا باقری
 17. اصغر رحمانیان
 18. داریوش حسینیان

دوره آموزشی آداب و معاشرت و اصول و فنون پذیرایی

 1. علیرضا غلامی
 2. مسعود آخش
 3. محمدرضا همدانی
 4. ابوالفضل خیرگو
 5. خلیل لیاقی
 6. مهدی غلامی بیرونی
 7. فرید جعفرپور ثمرین
 8. مهرشاد طهرانی
 9. سعید حسن زاده
 10. سعید حسنقلیان
 11. ابراهیم حاتمی
 12. رضا فلاحتی
 13. مجتبی راهپیما
 14. حامد محمد پور
 15. مهدی بابایی
 16. بهرام بهلکه
 17. حسن قدسی خواه
 18. سیروس باشنگ
 19. امیر حسین ربیعی
 20. محمد رضا رستمی
 21. حسن اسلام پرست
 22. معصومه کشاورز
 23. سید هاشم جلالی کلینی
keyboard_arrow_up